Last change 2020.03.01 14:20:52 / Time 2022.08.19 23:44:38

Music Database

My complete CD collection digitalized using differnent Linux tools in connection with remote CDDB databases.
These web pages give overview of content according to CDDB info.

cddb/44120b15.txt

# xmcd CD database file generated by Grip 3.3.1
# 
# Track frame offsets:
#    150
#    16765
#    33723
#    44988
#    61758
#    75504
#    92846
#    108993
#    122766
#    146889
#    164078
#    176196
#    191350
#    206178
#    223749
#    239724
#    256681
#    277505
#    295326
#    312752
#    329093
# 
# Disc length: 4621 seconds
# 
# Revision: 0
# Submitted via: Grip 3.3.1
# 
DISCID=44120b15
DTITLE=Gyllene tider / Samtliga hits
DYEAR=
DGENRE=misc
DID3=13
TTITLE0=Flickorna på TV2
TTITLE1=Skal vi älska, så skal vi älska til Budddy Holly
TTITLE2=(Dansar inte like bra som) sjömän
TTITLE3=Marie i växeln
TTITLE4=När vi två blir en
TTITLE5=Kärleken är inte blind (men ganska närsynt)
TTITLE6=(Kom så ska vi) leva livet
TTITLE7=Det hjärta som brinner
TTITLE8=Billy
TTITLE9=Ljudet av et annat hjärta
TTITLE10=Tylö sun
TTITLE11=(Hon vil ha) puls
TTITLE12=Sommartider
TTITLE13=Flickan i en Cole Porter-song
TTITLE14=Småstad
TTITLE15=Det är över nu
TTITLE16=Kung av sand
TTITLE17=Gå & fiska
TTITLE18=Juni, juli, augusti
TTITLE19=Faller ned på knä
TTITLE20=När alla vännerna gått hem
EXTD=
EXTT0=
EXTT1=
EXTT2=
EXTT3=
EXTT4=
EXTT5=
EXTT6=
EXTT7=
EXTT8=
EXTT9=
EXTT10=
EXTT11=
EXTT12=
EXTT13=
EXTT14=
EXTT15=
EXTT16=
EXTT17=
EXTT18=
EXTT19=
EXTT20=
PLAYORDER=