Wk200120

Boing XXX

"Vores nye fly vil bety­de det største frem­skridt for luft­farten, si­den jetal­de­­ren blev in­tro­duceret".  Med de ord præsen­te­rede Boeings kon­cern­­chef Alan Mulally med 29. marts den helt store over­raskelse fra den ame­ri­kanske fly­produ­cent.  Indtil for kort tid siden lå den erklærede fremtid hos Boeing i en videre­udvikling af B.747-400. Så opstod der pludselig, som tidligere nævnt i Propel, hvad der jo altså har været lidt løse

rygter om, at man nu vil i gang med et kæmpe­fly med en ret så revolu­tio­ne­rende konstruk­tion. Og nu slår så Alan Mulally definitivt fast, at Boeings bud på frem­tiden

er et ikke specielt stort, men hurtigt og langtrækkende fly og fortsat med en revolu­tionerende kon­struk­tion. "Det er det vores kunder har sagt til os, at de øns­ker", fortalte Mulally ved præsen-tationen af pla­ner­ne. "Når vi kombinerer høj fart, stor

rækkevidde og den komfort, der er forbundet med at flyve meget højt, med de miljømæs-sige fordele, der ligger i en støj­svag start og landing, så har vi skabt et fly, der vil betyde indledningen til en helt ny æra for den kom­merciel­le luftfart".  Endnu er det ikke oplyst, hvad der vil blive beteg­nelsen for det nye fly - heller ikke hvornår man regner med at have det klart. men Mulally op­lyste, at det er det nye fly, der nu har den abso­lut­te høj­este prioritet i Boeings udviklingsafdeling.       (Propel maj 2001)

Boeing XXX

Antal sæder (3 klasser)  100-300

Rækkevidde:   Større end 9.000 nm

Marchhøjde:         45.000+ fod

Marchhastighed:             Mach 95+