Last change 2019.08.28 21:32:17 / Time 2020.02.21 09:22:31

Billedet er en stresstest. Se godt på billedet der forestiller 2 delfiner der springer op af vandet i et tandemspring. Undersøgelser har vist at jo mere forskel du kan finde ved de 2 delfiner, jo mere stresset er du. De 2 delfiner er meget ens, så hvis du, ved at se rigtig godt efter, kan se forskel på de 2 delfiner, så bør du pakke dine ting sammen og gå hjem med det samme. Se billedet nu, jeg håber at du så to delfiner og at alt er vel?

()